Sortides de descoberta del medi

 Itineraris temàtics per a desenvolupar la capacitat d'observació i
l'exploració activa del medi, fomentant una actitud de curiositat i
respecte envers l'entorn.

Sortides-a-la-natura

Vivències en contacte amb el món rural, el medi natural o el medi urbà,
 per a potenciar una millor comprensió del nostre entorn.

Observació-natura

Sortides per a fomentar el plaer d'observar, conèixer i descobrir la natura.