Disseny i creació de materials
 

 Elaborem continguts i dissenyem materials didàctics i divulgatius
de temàtica ambiental en diversos formats i suports.

materials-didàctics tríptics-divulgatius
 fulletons-informatius fulletons-divulgatius

Els materials didàctics s'adequen als diferents nivells educatius i esdevenen
 un bon complement de les sortides de camp i dels treballs a l'aula,
potenciant una correcta comprensió dels temes tractats i despertant l'interès en ells.

Els materials divulgatius s'adapten al públic receptor i
es presenten de manera clara i atractiva.