Creació d'itineraris

 Dissenyem itineraris ambientals, ja sigui en espais naturals o en altres llocs dels municipis.

Recorregut-saludable

Aquests recorreguts tenen en compte els valors patrimonials de cada indret
i pretenen donar-los a conèixer i acostar-los a la població.
Alhora poden ser un estímul per a millorar la qualitat de vida de la gent de l'entorn
i, a més a més, ser un atractiu pel turisme cultural i de natura.

Itinerari-ambiental

Comptem amb un extens catàleg d'itineraris de creació pròpia, com a resultat
d'una llarga trajectòria com a guies de senderisme i de turisme cultural.
Aquesta experiència, juntament amb els coneixements que hem adquirit del territori i
la gent, i afegint una bona visió de conjunt i de les potencialitats, ens capacita per a
dissenyar itineraris de qualitat adaptats als diferents tipus d'usuaris i demandes.