Campanyes i projectes de sensibilitzaciķ

Les nostres campanyes i projectes de sensibilitzaciķ tenen com a objectiu
millorar la informaciķ al ciutadā en temātica ambiental, així com
promoure actuacions per a una gestiķ sostenible dels recursos naturals
 i accions encaminades a crear hābits respectuosos amb el medi ambient.

Sensibilitzaciķ-ambiental-a-la-natura

Oferim els nostres serveis a organismes, entitats i institucions públiques i privades
compromeses en treballar per a la millora del medi ambient i
interessades en aconseguir una major conscičncia colˇlectiva
sobre les qüestions mediambientals.