Avís legal

D'acord amb lo establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem de les següents dades:

  • Titulars de catnatura.com: Josep Abelló Ribera i Ana Mulet Genestar

  • N.I.F: 39856666N i 41741006P

  • Adreça electrònica: info@catnatura.com

  • Telèfon:  626 684 917 i 636 162 426

Condicions generals de l'ús del lloc web CATNATURA.COM:

Accés al web:

L'accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i usuàries. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de la bona fe, comprometent-se l'usuari/a a realitzar bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. L'utilització del lloc web catnatura.com no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'usuari/a.

Continguts:

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats per l'equip de catnatura.com, així mateix, catnatura.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest continguts.
Catnatura.com no es fa responsable dels continguts d'altres llocs web que s'enllacen a través de links. Aquests continguts són responsabilitat dels seus titulars.

Limitació de responsabilitats:

Catnatura.com exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament de catnatura.com, així com deguts al mal ús dels seus continguts.

Drets d'autor:

Catnatura.com informa que el seu lloc web, els continguts propis, la programació i el disseny es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits referits, menys en el cas de tenir el consentiment de catnatura.com. catnatura.com estableix enllaços o hiperenllaços a tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'el·liminació de les referències referides.

Jurisdicció i llei aplicable:

Les presentes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. catnatura.com i l'usuari/a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es someten als jutjats i tribunals de Tarragona per a qualsevol controvèrsia que es pugués derivar de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals.